Centrum Szkoleniowo - Doradcze "Complete" Magdalenia Misiaszek
Polish English German Russian Ukrainian

KURSY I SZKOLENIA

W ramach kursów i szkoleń podnosimy lub doskonalimy kompetencje kadry zarządzającej jak również pracowników oraz osób bezrobotnych:

  • SZKOLENIA/ KURSY OTWARTE - realizowane cyklicznie dla pojedynczych osób / pracowników firmy

  • SZKOLENIA/KURSY ZAMKNIĘTE - dostosowujemy je do Państwa firmy i potrzeb.

- biznesowe - zwiększające wydajność i efektywność na stanowisku pracy, przedsiębiorczość, innowacyjność, elastyczność i pracę zespołową;

- firmowe - służące rozwojowi firmy, pozwalające na realizację celów i wartości firmowych;

- osobiste - skoncentrowane na doskonaleniu własnym, samodyscyplinie i orientacji na cel;

- społeczne - pozwalające na doskonalenie współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

- poznawcze - rozwijające myślenie i uczenie się.